Osmanlı Maden Sanatı Koleksiyonu

Erken dönem Osmanlı maden sanatı özellikle askeri eşyalarda varlık göstermiştir. Bu dönemden, silahlar, miğferler, kalkanlar ve zırhlar dışında çok az sayıda madeni yapıt kalmıştır. Günümüze ulaşan örneklerin çoğu bakır ve alaşımlarındandır.

16. Yüzyılla birlikte Osmanlı maden sanatında çok parlak bir dönem başlar. Bu dönemde Osmanlı maden sanatı kendi benliğini bulmuştur. Günümüze kalan 16. Yüzyıl madeni yapıtlarının arasında, altın, gümüş, bakır, pirinç ve tutyadan yapılmış örnekler vardır. Osmanlı maden sanatında kazıma, çalma, kabartma, yaldız, telkari, delikişi, savat ve kakma teknikleriyle bezenmiş eserlerde genellikle birkaç teknik bir arada kullanılmıştır. 18. Yüzyıl’a kadar Batı etkisinden büyük ölçüde uzak kalan Osmanlı sanatı, kendi bünyesi içinde geliştirdiği biçimleri ve desenleri olgunlaştırmıştır.

19. Yüzyıl’da Batı etkisi devam etmiş üretilen eserlerde Barok ve Rokoko biçimler ve desenler görülmeye başlamıştır. Sebahattin Yıldız Müzesi koleksiyonunda başta mühürlü gümüşler olmak üzere 18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla kadar çok sayıda Osmanlı maden eserleri bulunmaktadır.