Etnografik Koleksiyon

Sebahattin Yıldız Müzesi Etnografik Eserler koleksiyonunda Selçuklu Dönemi’nden Geç Osmanlı Dönemine kadar çok sayıda etnografik nitelikli kültür varlığı bulunmaktadır. Bunlar arasında Osmanlı Dönemi yaşantısını yansıtan günlük kullanım objelerinin yanı sıra, tuğralı gümüş ve tombaklar, el yazması eserler, köstekli saatler gibi çok çeşitli kültür varlıkları mevcuttur.